Followers

Thursday, 8 December 2011

Struktur Perkhidmatan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam

Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan telah dikeluarkan pagi ini 8 Disember 2011 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011

Di antara perkara yang di nyatakan di dalam pekeliling ini  adalah Struktur perkhidmatan yang merangkumi Kumpulan Perkhidmatan,Struktur perkhidmatan di bawah SBPA terbahagi kepada 4 kumpulan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Professional dan Kumpulan Pelaksanai. Kumpulan Premier  – lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awam yang memegang Startegic and key position


ii. Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas

iii. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Professional, kekal dengan lapisan gred jawatan/gred gaji sebagaimana sedia ada


iv. Kumpulan pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan.


Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Professional telah ditetapkan bidang jawatan masing-masing seperti berikut:Kumpulan Perkhidmatan
Bidang Jawatan
Pengurusan Tertinggi
Jawatan Utama
Strategik
Jawatan Gred Khas
Pakar Dengan Kelayakan
Pakar Bidang Khusus
(Subject Matter Expert)
Pengurusan dan Professional
Strategik
Pakar Bidang Khusus  
(Subject Matter Expert)
Pengurusan dan Operasi
Pakar Dengan Kelayakan

No comments: